อาหารที่คนเป็นไมเกรนไม่ควรทาน

อาหารที่คนเป็นไมเกรนไม่ควรทาน

อาหารที่คนเป็นไมเกรนไม่ควรทาน สำหรับ ผู้ที่มีอาการ ไมเกรน และ ใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับ โรคนี้ อยู่เป็น ประจำ การกินอาหาร ที่ถูกต้อง และ ไม่ก่อให้ เกิดอาการ ไมเกรน มากขึ้น จึงเป็น สิ่งที่สำคัญ อย่างยิ่ง นอกจาก การกิน อาหารที่ เหมาะสมแล้ว ยังมี อาหาร บางชนิด ที่ควรหลีกเลี่ยง อย่างยิ่ง เพื่อป้องกัน ไมเกรน ในบทความนี้ เราจะ มาเสนอ แนะราย การอาหาร ที่คนเป็น ไมเกรน ไม่ควรทาน

อาหารที่คนเป็นไมเกรนไม่ควรทาน

  • ประเภทแรก คืออาหารที่มีกลิ่นหรือรสเข้มข้น เช่น เครื่องปรุงเข้มข้น เครื่องเทศ เนื้อหมู กุ้ง ปลาซาบะ เป็นต้น อาหารเหล่านี้มีสารกลิ่นหรือรสที่อาจกระตุ้นการเปิดเผยของหลอดเลือดสมองและทำให้เกิดอาการไมเกรนได้ ดังนั้น คนเป็นไมเกรนควรหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้หรือลดปริมาณการใช้งานได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไมเกรน
  • ประเภทที่สอง คือยางพาราและสารที่อยู่ในผลไม้บางชนิด เช่น ส้ม มะนาว แตงกวา และกีวี เป็นต้น สารที่อยู่ในยางพารา และผลไม้บางชนิดพบได้ทั้งในผลไม้ดิบ และผลไม้สด แต่สารเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดอาการไมเกรนได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้เหล่านี้ หรือลดปริมาณในการบริโภค
  • ประเภทที่สาม คืออาหารที่มีน้ำตาลสูง เช่น ขนมหวาน น้ำอัดลม ช็อกโกแล็ต และสินค้าขนมหวานอื่น ๆ เป็นต้น การกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไมเกรน นอกจากนี้ การกินอาหารหวานอาจเพิ่มการเกิดอักเสบในระบบประสาท ทำให้เกิดอาการไมเกรนได้มากขึ้น ดังนั้น คนเป็นไมเกรนควรลดการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือหลีกเลี่ยงในการกินสินค้าเหล่านี้
  • ประเภทที่สี่ คืออาหารที่มีสารเจือปนเป็นแร่ธาตุ ลักษณะที่สองคืออาหารที่มีสารประกอบไปกับแร่ธาตุ เช่น จิ้มซีอิ๊ว ซุปกะหรี่ และอาหารจีนเสิร์ฟทันสมัยอื่น ๆ เป็นต้น สารไนโตรเจน และไอโอดีนที่พบได้ในอาหารเหล่านี้อาจกระตุ้นการเปิดเผยของหลอดเลือดสมอง และทำให้เกิดอาการไมเกรนได้ ดังนั้น คนเป็นไมเกรนควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารเหล่านี้หรือลดปริมาณการใช้งานได้

กินอาหารที่ถูกต้อง และหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ได้ดีต่อสุขภาพสมอง เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดไมเกรน ดังนั้น คนเป็นไมเกรนควรให้ความสำคัญกับการเลือกทานอาหารอย่างสมดุล และต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ต้องการให้สัมผัสกับยางพาราและสารที่อยู่ในผลไม้บางชนิด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการไมเกรนต่อไป

home